Formål

Formålet med Sammen.Online er at skabe en tværkirkelig platform for samvær online.

Vi vil skabe virtuelle fora, hvor mennesker har mulighed for samvær omkring forskellige emner som: bibelstudiegrupper, emnemøder, socialt samvær, bedegrupper, frivilligt arbejde o.m.a.

På platformen vil der endvidere være mulighed for at andre virtuelle møder i anden kontekst kan optages på Sammen.Online

Projektet er i en tidlig fase og bliver udviklet i takt med erfaring og frivillig indsats.

Arbejdsgruppen